Risale Tefeyyülleri 1

İman tevhidi tevhid teslimi teslim tevekkülü tevekkül saadeti dareyni iktiza eder.

 Amenna…

Reklamlar

Bismillahirrahmanirrahim

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.Kainatın Efendisi olan Muhammed Mustafa (s.a.v) e  ve onun aline ve ashabına selam olsun.