Davud(a.s)’ın oğluna nasihati

Dâvud aleyhisselâm, oğluna buyurdu ki:

“Oğlum sana üç öğüt vereyim!

1- Elde edemediğin şeye üzülme, (Kısmet böyle imiş.) diyerek Allaha tevekkül et!

2- Eline geçene râzı ol! (Kısmetim bu imiş.) diyerek Allahü teâlânın taksimine râzı ol!

3- Elinden çıkana ve kaybettiğine sabret! (Mukadderat böyle imiş.) de!”

Reklamlar